Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

Godsvognskortet handler mest om at transportere Fragtkortet fra et sted til et andet.
Fragtkortet indsættes i en gennemsigtig plastlomme i højre side af forsiden.
Vognkortet laves ud fra et pc-program, hvori alle data og tegninger/fotos indsættes.

Bagsiden har alle relevante data for vognen i model, altså 1:87.
Her er især hjulnormen vigtig. En del stationer på de modultræf vi deltager i, kan kun modtage vogne med RP-25 hjulprofil. I KdMJK kan alle stationer modtage vogne med både RP-25 og NEM hjul.

Forsiden indeholder alle relevante data for vognen i virkeligheden, 1:1.

Her er især Transit / RIV mærket af stor betydning. Dette mærke angiver om vognen må køre i udlandet. På nogle af de store modultræf vi deltager i, kan disse vogne indgå i grænseoverskridende kørsel.

En lille detalje på forsiden er nederst i venstre hjørne: Her angives hvor meget vognen kunne veje i læsset stand. Herefter kan lokomotivføren så udregne, om han har mere gods på krogen end lokomotivet kan/må trække.

Derudover laves der til vognen et såkaldt "driftskort", så ejeren har et bevis på at vognen indgår i driften. Dette kort hjælper også efter kørslen ejeren med at holde styr på hvad han har af materiel på anlægget og skal indsamle.

Fragt- og Vognkort