Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

Omløbskort

For at lette toggangen, begyndte vi i 2010 at bruge omløbskort på alle lokomotiver og togsæt. Kortet fortæller stations- eller fiddleyardbestyreren i hvilket togløb det enkelte lokomotiv eller togsæt skal indsættes i næste gang.

Dette lille kort viste sig at have en stor værdi, da personalet på stationer, driftssteder og Fiddelyards lettere kunne gennemskue hvad det enkelte lokomotiv skulle bruges til. Kortet er nu en fast bestanddel af vore kørsler.

Her et omløbskort for en MO,
der kører persontogsløb P201, P202 osv.
Lnz og Tu er stationsforkortelser.

Fragt- og Vognkort