Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

Personvognskortet følger personvognen i dens forskellige løb.
For post- og pakvogne vil der være en lomme til fragtkort i højre side på forsiden.
Vognkortet laves ud fra et pc-program, hvori alle data og tegninger/fotos indsættes.

Bagsiden har alle relevante data for modellen.

Her er også hjulnormen af vigtighed, da nogle stationer kun vil modtage RP-25 hjul.

Forsiden har alle relevante data for personvognen i 1:1


I feltet under "Danmark" i højre side, kan indsættes et symbol der angiver om vognen skal omløbe.
I højre side af forsiden vil ligesom på godsvogne være en lomme til fragtkort.
Personvognskortet er til alle person-, pak- og postvogne.

Derudover laves der til vognen et såkaldt "driftskort", så ejeren har et bevis på at vognen indgår i driften. Dette kort hjælper også efter kørslen ejeren med at holde styr på hvad han har af materiel på anlægget og skal indsamle.

Fragt- og Vognkort