Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

Tiden

I vore kørsler arbejder vi med hurtigere tider end normalt. Normalt går vor modeltid 1:5, hvilket vil sige at tiden går 5 gange hurtigere. Derfor skal både lokofører og stationspersonale være opmærksomme på tiden hele tiden. Eksempelvis rangering kan ikke gøres i modeltid, men kun i reel tid - så her skal bruges mere tid end man lige umiddelbart måske har til rådighed.

I hver ende af vores anlægslokale står 2 store stationsure som viser modeltiden.

Telefon

For kontakt stationerne imellem bruges et telefonsystem. Hver stationsbestyrer kontakter den næste station, før afsendelse af et tog, for at høre, om sporet er frit og om toget må sendes.
Det kan jo være at det sidst afsendte tog endnu ikke er ankommet eller ikke kan komme ind på stationen på grund af driftsforstyrrelser eller for mange tog på stationen. Endnu
vigtigere er at sikre, at sporet ikke er optaget af et tog i modsat retning.

Køreplaner